Own projects

Early Pearls.

These pictures do not have anything in common except they are photographed long time ago. Different situations, different cities, different countries. Russian was that time USSR, Poland also behind the Iron Curtain, Germany was still divided in two. Life was different those days, life is different these days.

Continue Reading
Own projects

Balkan – Other. (pelkkä teksti) Balkanin tragedia-näyttelyn suomenkielinen johdanto sekä otteita muistiinpanoista.

Other – Balkanin tragedia. (näyttelyn johdanto 2000-luvun alusta). Katso kuvat PDF/englanninkielinen versio. Eurooppaa asuttaa nyt suurelta osalta sotaa kokematon väestö. Väkivallaksi räjähtänyt Balkan pakottaa meidät opiskelemaan sotaa uutena asiana. Järjestäytynyt väkivalta on vaikeasti ymmärrettävää. Sotiin liittyvät tapahtumat ovat taustoiltaan monimutkaisia ja samalla yksinkertaisen väkivaltaisia. Yhteiskunta toimii sodassa itsensä tuottamaa moraalia vastaan. Meidän pitäisi siis osata …

Continue Reading