Kazio in 1979, 2002 and 2013. Średnia Wieś, Poland.

 

Staszek and Czarna, Średnia Wieś, Poland 1981.

Średnia Wieś, Poland 1981.

 

Średnia Wieś, Poland 2002.

 

Średnia Wieś, Poland 1979.

 

Średnia Wieś, Poland 1979.

 

Ewa’s confirmation, Średnia Wieś 1981.

 

Średnia Wieś, Poland 1981.

 

Średnia Wieś, Poland 1981.

 

Średnia Wieś, Poland 1979.

 

Jolka with her mother Stasia. Średnia Wieś, Poland 1979.

 

Średnia Wieś, Poland 1980.
Średnia Wieś, Poland 1980.

 

Średnia Wieś, Poland 2002.
Średnia Wieś, Poland 2002.
Średnia Wieś, Poland 1980.

 

Średnia Wieś, Poland 1981.
Średnia Wieś, Poland 1980.
Średnia Wieś, Poland 2002.

 

Średnia Wieś, Poland 1979.

 

Średnia Wieś, Poland 1980.

 

Średnia Wieś, Poland 1981.

 

Średnia Wieś, Poland 1980.

 

Średnia Wieś, Poland 1979.

 

Średnia Wieś, Poland 1980.
Średnia Wieś, Poland 1980.

 

Średnia Wieś, Poland 1980.

 

Średnia Wieś, Poland 1979.

 

Średnia Wieś, Poland 1979.
Średnia Wieś, Poland 1979.
Średnia Wieś, Poland 1980.

 

Średnia Wieś, Poland 1981.
Średnia Wieś, Poland 1981.

 

Średnia Wieś, Poland 1979.

 

Średnia Wieś, Poland 1980.
Średnia Wieś, Poland 1981.
Średnia Wieś, Poland 1979.
Średnia Wieś, Poland 1981.
Średnia Wieś, Poland 1981.
13.12.1981, Średnia Wieś, Poland.
Średnia Wieś, Poland 1980.
Średnia Wieś, Poland 1979.
Średnia Wieś, Poland 1979.

 

Średnia Wieś, Poland 1979.

 

Średnia Wieś, Poland 1980.

 

Średnia Wieś, Poland 1979.

 

Średnia Wieś, Poland 1979.
Średnia Wieś, Poland 1981.

 

Średnia Wieś, Poland 1979.
Średnia Wieś, Poland 2002.
Średnia Wieś, Poland 2002.

 

Średnia Wieś, Poland 1979.